לכידת עקרבים

העקרבים הם מסדרת חסרי החוליות ממשפחת העכבישניים. כולם מצויידים בזנב ארוך שבקצהו שקית ארס ועוקץ..
חלק מהעקרבים מסוכנים מאוד לאדם ועשויים להמית.
בישראל כ-18 מינים ותת מינים של עקרבים, הם מסתתרים במקומות אפלים ומתחת לאבנים וחפצים, בסדקים ובמחילות..
הלוכד משוהם מומחה באיתור עקרבים בבית וכן מאתר את מקומות הכניסה.
רצוי תמיד להזמין לוכד שכן עשויים להיות נוספים.