הרחקת דבורים

הדבורים הינם חרקים מעופפים ממשפחת הדבוראים.
הדבורים התפתחו ממשפחת הצרעות.
הם ניזונים מאבקני הפרחים מיצרים מזון מלכות וכן דבש.
תפקידם חשוב מאוד כמאבקות צמחים.
הדבורים פעילים כל השנה.
הדבורה מצוידת בעוקץ להגנה.
עקיצת דבורה לפעמיים מסוכנת מאוד ועשויה להרוג אדם האלרגי לארס.
הדבורה לא תוקפת וכשהיא עוקצת העוקץ נשאר בגוף והוא ניתק מגוף הדבורה עם המעיים דבר המוביל למותה של הדבורה.
באביב כשיש יותר ממלכה אחת בכוורת היא יוצאת מהכוורת בליווי פמליה בחיפוש ממלכה אחרת.
אז נוצרים באביב נחלי דבורים התלויים על עצים או בפינות גדות וכו'...
הלוכד משוהם מטפל בבעיית דבורים ללא רעלים ופותר את הבעיה.
אסור כמובן להטרידן או לנסות לגרשן - הדבר מסוכן מאוד.

צרעות

הצרעות בן חרקים פרוקי רגליים ממשפחת הדבוראים - משפחה גדולה.
ידועה בשמה העממית דבור (מיוחד לצרעה המזרחית)
הצרעה ניזונה מבשר, פגרים וחרקים וכן צוף ודבש.
היא מסוגלת לעקוץ פעמיים רבות.
עקיצתה מסוכנת וכואבת יותר מעקיצת דבורה.
הצרעות חופרות מחילות בקרקע וחלקן בונה חלות במקומות מסתור.
כגון: חלל הגג , צידי חלונות וגן סדקים במבנה.
ישנם סוגי צרעות שצדות דבורים ומשמידות כוורות ולכן הם מזיקות.
כאמור העקיצה כואבת ביותר ומסוכנת.
אסור להתקרב או לנסות להרחיק צרעות בחצר.
הלוכד משוהם מטפל בבעיות צרעות ע"י טיפול בקן עצמו , הרקחת הצערות ואטימת מקומות כניסה.