לכידת חולדות ללא רעלים

החולדה הינה סוג של מכרסם יונק ממשפחת העכבריים.
היא גדולה במימדיה מעכבר ובדרך כלל אפורה עם זנב ארוך.
היא חיה נבונה מאוד בעלת חוש שמיעה וריח מפותחים.
העכברוש הינו חולדה.
היא נפוצה מאוד בסביבת בני אדם ואיזורי מגורים, היא סתגלנית ושורדת.
בארץ נפוצה חולדה מצויה וחולדת החוף.
החולדה מהוה סכנה תבראותית, עקב מסתורה בביוב היא נשאית של מחלות שונות וכן הפרעושים שעליה עלולים להיות נגועים בדבר.
היא מכרסמת כמעט הכל כולל בדים, עץ, צנרת פלסטיק כו'....
פועלת בעיקר בלילה.
מתרבה במהירות ובפוריות מרובה.
אסור להשאירה בתחומי הבית או העסק.
הלוכד משוהם מטפל בבעיות חולדות שנים רבות וללא רעלים.
ידע נצבר רב ומלכודות מיוחדות פותרים כל בעיה.
כל האמור תואם גם לעכברים.