לכידת נחשים

הנחשים שייכים למשפחת הזוחלים. הם בעלי דם קר. משפחה הכוללת את מיני הנחשים הלטאות התנינים צבים וכו...
חלק מהנחשים ארסיים ומסוכנים מאוד לאדם וחלק אחר הוא חצי ארסי וכן לא ארסי.
הוא פעיל 24 שעות אך בעיקר כשלא חם מידי אז הוא פעיל אחרי צהרים או בלילה.
הנחשים ברובם נמצאים בסביבת בני אדם שם מצוי מזונם הכולל - חולדות, עכברים, ציפורים, לטאות וכו'...
ההכשה מנחש ארסי לרוב נובעת עקב מגע של אדם בחיה. הם אינם תוקפים.
יש בהם מטילי ביצים או משריצי חיים.
בישראל כ-44 סוגים נחשים שונים.
הארסי והנפוץ ביותר בסביבת בני האדם הוא נחש הצפע.
הלוכד משוהם מבצע סריקה בחצרות או בבתים, לוכד את כל הפרטים וכן נותן הסבר בנושא כולל בטיחות.
כל הנחשים בישראל מוגנים בחוק ואסור לפגוע, ללכוד או להרגם.
ראית אחד - עשויים להיות נוספים.
הישאר עם הנחש בקשר עין, שמור עליו, אל תתקרב ואל תנסה להרוג.
התקשר מיד ללוכד משוהם.