חילוץ בעלי חיים

הלוכד משוהם בעל ותק של כ-45 שנה, בעל ידע בכללי ההתנהגות של בעלי חיי.
לפעמיים נפצעים או נופלים לבורות או מצויים על גגות וכו'....
הלוכד משוהם מטפל בלכידה ושינוע של בע"ח.
הלוכד משוהם ידוע במשמר ועוסק בהסברה תוך הבלטה של תכונות, תפקיד ויעילות בעה"ח.